Günümüzde yeni geliştirilen alerji testi olan Moleküler alerji testi ile artık alerjik hastalıkların teşhisi daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılmaktadır. Çok az bir kan ve nano teknoloji ile yapılan bu test eğer kişinin alerjisi varsa klasik alerji testleri ile elde edemediğimiz çok önemli bilgiler vermektedir. 300 adet alerjiye neden olan madde ve alerjik madde bileşenlerine karşı alerjiyi saptamakta ve bunun yanında kişinin alerjik yapısı konusunda bilgi sağlayan Ig E değerini de saptayabilmesi nedeniyle çok önemli bir testtir.

Moleküler Alerji Testi Nedir?

Moleküler Alerji Testi kandan alerjiye neden olan besin, polen, ev tozu mite, arı gibi çeşitli alerjenlere karşı spesifik IgE miktarını ölçerek vücudumuzun hem tüm solunum yolu hem de tüm besin alerjilerini ve alerji seviyesini saptayabilen, aynı zamanda total IgE dediğimiz vücudun alerjik yapısını gösterebilen yeni nesil multiplex alerji testidir.
Moleküler alerji testi Enzim Bağlantılı İmmünosorbent Testi (ELİSA) tabanlı, nano teknoloji temelinde yapılan ve bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmış multiplex alerji testi yöntemidir. Alerjen ekstraktları ve moleküler alerjenlerden oluşan test panellerimizin bileşimine dayanarak, her hastanın duyarlılık durumunun neredeyse tam bir resmi elde edilir.

ALEX2 (Allergy Explorer) Moleküler Alerji Testi

Moleküler Alerji Testi Nasıl Yapılır?

ALEX², tescilli nano boncuk teknolojimize dayanmaktadır.  Solunum yolu alerjileri yapan alerjenler ve besin alerjenlerinin özütleri ve ayrıca içindeki moleküllere yani bileşenlerine karşı alerjiler nano teknoloji kullanılarak tespit edilmektedir. Her alerjen (ekstre veya moleküler alerjen) üretim için ayrı ayrı optimize edilmiştir.

ALEX² tahlil protokolü, spesifik IgE sonuçlarınızı temizleyecek, çapraz reaktif karbonhidrat belirleyicilere (CCD’ler) karşı yönlendirilen güçlü bir IgE antikorları inhibitörünü entegre eder. Bu, CCD pozitif hastaların hekimleri için yorum yükünü azaltır ve test sonuçlarımızın özgüllüğünü artırır.

Ayrıca, bulut tabanlı analiz yazılımımız RAPTOR SERVER, sonuç seçiminde tam esneklik sağlar ve her pozitif test sonucu için RAVEN yorumlama kılavuzu ile birlikte gelmektedir.

Moleküler Alerji Testi Nasıl Yapılır
image-explorer
max-45k

Moleküler Alerji Testi Kimlere Yapılabilir?

– Moleküler alerji testi alerji şüphesi olan herkese alerjilerin daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılması için,

– Standart alerji testlerinde alerjiye neden olan alerjeni  saptanamayan çocuk ve yetişkinlerde  daha kapsamlı alerji testiyle nadir alerjenlerin saptaması için

– Deri testi veya kanda standart testlerde çok fazla sayıda alerjisi çıkanlarda çapraz reaksiyonları ekarte ederek gerçek alerjilerin ortaya çıkarılması için,

– Ağız ve dudak etrafında alerjiyle kendini gösteren oral alerji sendromu olan hastalar için,

– Alerji aşısının bileşene dayalı olarak yapılarak daha etkili alerji aşısının yapılması için,

– Çoklu gıda alerjisi olanlarda daha kapsamlı alerji testi ile besin alerjilerinin daha kapsamlı yapılması için,

– Besin alerjisi olan çocuklarda besinlerin içindeki bileşenleri saptayarak hangi gıdalarla çapraz reaksiyon yapabildiği, alerjinin süresini saptamak ve fırınlanmaya duyarlı olup olmadığını anlamak için,

– Alerjik şok geçiren çocuk ve yetişkinlerde nedeni saptamak için Moleküler alerji testi yapılabilir.

Moleküler Alerji Testi ile Saptanabilen Alerjiler Nelerdir?

Moleküler alerji testi ile havada bulunan ev tozu mite, polenler, evcil hayvanlar, arılar gibi solunum alerjenleri, kapsamlı besin alerjileri ve aynı zamanda  alerjik maddelerin bileşenlerine (Molekülerine) karşı alerjiler saptanmaktadır. Moleküler Alerji Testi ile yaklaşık 300 alerjik madde (117 özüt, 178 molekül, CCD ve 4 kontrol)  ve alerjik madde bileşenlerine bakılarak kişinin alerjisi kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılmaktadır.

Bu test ile ayrıca vücudun alerjik yapısını kabaca gösteren IgE seviyesi saptanmaktadır.

ALEX2 Moleküküler alerji testi çok kapsamlı multiplex alerji testidir.

Moleküler Alerji Testi Neden daha doğru sonuç veriyor?

Moleküler Alerji testi ile Çapraz Reaksiyona neden olan karbonhidrat yapısındaki maddeler ortadan kaldırıldığı için daha doğru sonuç vermektedir.

Ayrıca moleküler alerji testiyle alerjen içinde saptanan moleküller sayesinde gerçek bir alerji mi yoksa diğer alerjenlerden etkilenen bir molekül mü olduğu ortaya konulmaktadır.

Etkili Alerji Aşısı: Moleküler Alerji Testi bileşene dayalı alerji aşısının yapılmasını sağlamaktadır.

Alerjiye neden olan maddelerin bileşenlerine karşı alerjinin saptanması da çok önemli bilgiler vermektedir. Bileşene dayalı alerji testiyle alerji aşıları daha güvenli sonuç vermektedir. Çünkü çapraz reaksiyonlara neden olan karbonhidrat yapısındaki bileşenler bu testle temizlenmektedir.

Ayrıca moleler alerji testiyle alerjen içinde saptanan moleküller sayesinde gerçek bir alerji mi yoksa diğer alerjenlerden etkilenen bir molekül mü olduğu ortaya konulmaktadır. Bunun sonucu olarak da alerji aşısı içine sadece gerçek alerjenler konulması ve daha etkili bir alerji aşısı yapmasını mümkün olmaktadır.

Alerji ciddiyetini ve alerji aşısı etkisi konusunda bilgi sağlar

Moleküler alerji testi ayrıca moleküler yayılmayı da göstermekte ve alerjinin şiddeti hakkında da bilgi vermektedİr. Alerji ilk geliştiğinde bir kaç moleküle alerji mevcutken, zamanla moleküler yayılma olmakta ve başka moleküllere de alerji gelişmektedir. Bu da alerji aşısının etkili olup olmayacağı ve ne kadar süre alerji aşısı uygulanması konusunda da bilgi sağlamaktadır.

Moleküler Alerji Testi Hangi Uzmanlarca Değerlendirilmelidir ve Deneyim Neden Önemlidir?

Moleküler alerji testi yeni geliştirilen bir test olup manuel veya tam otomatik yöntemlerle yapılan  bir testtir. Bu testi yapılması ve değerlendirilmesinde deneyim çok önemlidir.

Testin sonucunda çıkan değerlerin ne anlama geldiğini, gerçek alerjiler ile çapraz reaksiyonları ayırabilecek bilgiye sahip olan alerji uzmanlarınca yorumlanması gereken bir testtir. Testin yorumlanması bilinmediği takdirde bu testin yapılmasının da hiçbir anlamı yoktur.

Moleküler alerji testi ile alerji saptanmaması özellikle gıda alerjileri için %100 alerji olmayacağı anlamına gelmez. Nadir de olsa gıda alerjisi olup da bu testte alerjisi çıkmayan sonuçların olmasından dolayı alerji testi sonucunun doktor tarafından değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda deri testi ve yükleme testinin ayrıca yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Moleküler Alerji Testi İle Saptanamayan Alerjiler Nelerdir?

 •  IgE’ye bağlı olmayan yani non-IgE’ye bağlı alerjik hastalıklarda sonuç vermez
 • Kakada mukus ve kan olanlarda alerji nedeni bu testle saptanamaz
 •  Gıda alımından 6 saatten daha geç veya 1-2 gün sonra belirti gösterenlerde bu test sonuç vermez
 •  Hafif egzaması olanlarda bu testte alerji çıkma ihtimali düşüktür.
 •  Besin intoleransı hakkında sonuç vermez
 •  İlaç alerjisinde fayda olmaz
 •  Gaz ağrısı, kabızlık gibi durumlarda bu testin faydası olmaz
 •  Gıdaya bağlı karın ağrısında fayda sağlamaz
 •  Parfüm alerjilerinde sonuç vermez
 •  Temasa bağlı alerjilerde bu testte alerji çıkmaz. Latekse bağlı alerjiler detaylı bir şekilde çıkar
 •  Daha önce kanda ve alerji deri testinde yapılan gıdalara ve solunum alerjilerine karşı alerji çıkmayanlarda bu testte de alerji çıkmaz. Alerji testinde bakılmamış alerjenlere karşı alerji varsa IgE’ye bağlı olanlar çıkabilir

Sonuç olarak Moleküler Alerji Testi

– Yeni geliştirilen kapsamlı bir alerji testidir

– Kandan nano teknoloji ile yapılan bir alerji testidir

– Tek bir testle kişinin tüm alerjilerini kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarmaktadır.

– Çapraz reaksiyona neden olan maddeleri ortadan kaldırarak doğru bir alerji testi sağlamaktadır,

– Gerçek alerjileri ve çapraz reaksiyon yapan maddeleri saptayarak daha güçlü alerji aşısı yapılmasını sağlamaktadır,

– Alerjiye neden olan bileşenlere karşı da alerjiyi saptaması nedeniyle;

– Alerjinin şiddeti,

– Ne kadar süre devam edeceği,

– Fırınlanmaya karşı ne kadar duyarlı olduğunu,

– Moleküler yayılmayı saptayarak alerjinin ciddiyeti ve alerji aşısının etkisi hakkında bilgi sağlar,

– Alerjen bileşenlerine alerji saptanmasıyla hangi besinlere çapraz reaksiyon yapabileceği ve fırınlama ile alerjinin kaybolup kaybolmayacağı konusunda bize bilgi sağlar,

– Alerji aşısının hangi alerjik maddelerden oluşması gerektiğini saptadığı için çok değerli sonuçlar vermekte ve alerjinin teşhis ve tedavisi için yeni nesil alerji testidir.

Çok az bir kan ile test yapılmaktadır. 300 adet alerji maddesi ve bileşene karşı alerji saptayan bu testin Türkiye’de yapılabilmesini sağladığımız için çok mutluyuz.